Juridische kennisgeving

Juridische vermeldingen

KAMPEER DE MEREN
126 Lakes Road
33780 Soulac-sur-Mer
Tel: 05 56 09 76 63 – Fax: 05 56 09 98 02
E-mail: info@camping-les-lacs.com
EPA:
SIRET: 38035336700036
SCR

De directeur van de publicatie is mevrouw GAMPER
De website www.camping-les-lacs.com wordt gehost door het bedrijf Niwanet.
De website is het exclusieve eigendom van CAMPING LES LACS. Het werd ontworpen en geproduceerd door Francecom.

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tel: 02 51 80 88 88
Fax: 02 51 80 88 87
Web: www.francecom.com
RCS: Nantes B 410 557 151
SIRET: 41055715100017

Het raadplegen van de site www.camping-les-lacs.com is afhankelijk van volledige acceptatie en naleving door gebruikers, de volgende gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de Site al dan niet persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Charter, door de gebruiker, zou de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen worden begaan.

Inhoud van de website
De site wordt beheerd door CAMPING LES LACS.

De site presenteert de activiteiten van CAMPING LES LACS.

 Intellectueel eigendom

De Site vormt een werk waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van de Code van intellectueel eigendom.

In het algemeen, data, programma’s, muziek samples, tekst, informatie, logo’s, huisstijlen, geanimeerde afbeeldingen en lay-outs op de site www.camping-les-lacs.com zijn het eigendom van Francecom (met uitzondering van foto’s die behoren tot het bedrijf CAMPING LAKES en teksten geschreven door het bedrijf CAMPING Les Lacs) en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Elke internetgebruiker gaat ermee akkoord deze niet te gebruiken en iedereen toe te staan ​​deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken.

Elke afbeelding of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een gegevensdrager en / of papier, of op welke wijze dan ook (waaronder enkel als framing *) van één van beide plaats van de elementen www.camping-les-lacs.com of diensten die te koop worden aangeboden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Francecom is verboden en vormt een inbreuk, wat kan resulteren in burgerlijke sancties en / of crimineel. Alleen afdrukken is toegestaan ​​voor het kopiëren voor privégebruik voor het exclusieve gebruik van de kopiist in de zin van artikel L122-5 2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Registratie bij de CNIL aan de gang.

Geen hypertextlink naar de site www.camping-les-lacs.com kan worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom.

* De actie om de inhoud van pagina’s van een website vast te leggen om deze naar zijn eigen website over te brengen via een hypertekstkoppeling, door de genoemde inhoud als de zijne weer te geven.

Bescherming van persoonlijke gegevens
De internetgebruiker kan worden verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te deponeren door de formulieren te beantwoorden die hem worden voorgesteld. De invoer van deze gegevens is noodzakelijk voor de verwerking van het verzoek van de gebruiker, door Francecom.

Francecom verklaart zich te houden aan de bepalingen van de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden en om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van persoonlijke informatie toevertrouwd te bewaren. Geen persoonlijke informatie zal worden doorgegeven aan derde bedrijven zonder de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de gebruiker.

verantwoordelijkheid

Het bedrijf CAMPING LAKES niet verantwoordelijk voor eventuele storingen die zich kunnen voordoen op de site en www.camping-les-lacs.com oorzaak verlies van gegevens of niet beschikbaar is toegang tot de productie van de laatste informatie.

De gepresenteerde op www.camping-les-lacs.com elementen Website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en zijn beschikbaar voor Internet-gebruikers zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site www.camping-les-lacs.com – Ongeacht het voorafgaande al dan niet bestaan ​​van de overeenkomst van de onderneming CAMPING LAKES – creëert geen solidariteit verantwoordelijkheid tussen haar en de eigenaren van andere sites, met betrekking tot de inhoud van de sites waarnaar de gebruiker wordt doorgestuurd.

CAMPING LES LACS kan niet garanderen dat de informatie op de website www.camping-les-lacs.com volledig en waarheidsgetrouw is. Op dezelfde manier kan het niet garanderen dat er geen wijziging is door een derde partij (inbraak, virus).

Bovendien is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de site www.camping-les-lacs.com. Afgezien van de enige grove schuld van de onderneming CAMPING LAKES, stelt zijn aansprakelijk kan worden gehouden voor directe en indirecte schade in verband met het gebruik van informatie die op de site www.camping-les-lacs.com.